Δικαστηριακά θέματα και διαιτησίες

Το Δικαστηριακό μας τμήμα ασχολείται με μια ποικιλία γενικών και εμπορικών διαφορών.
Έχουμε αποκτήσει μεγάλη εμπειρία σε σχέση με την εκπροσώπηση πελατών στο δικαστήριο και έχουμε εμπλακεί σε ένα μεγάλο αριθμό δικαστικών διαδικασιών.
Η πολιτική μας όμως είναι να προστατεύουμε τους πελάτες μας από τη δυσάρεστη εμπειρία της δικαστικής διαδικασίας, κάνοντας χρήση, όπου κρίνεται δυνατό, της εναλλακτικής λύσης της τυπικής ακροαματικής διαδικασίας, η οποία είναι η εξωδικαστική επίλυση διαφορών.